1. CONTACT


  Rooftoptiger vzw
  info@rooftoptiger.com


  Rooftoptiger is

  Sara Dandois artistiek
  Bram Rombouts artistiek en technisch
  Elke Herremans administratie
  Astrid Wijnants communicatie


  Rooftoptiger werkt samen met een twintigtal andere kunstenaars(organisaties) in Archipel op de voormalige Slachthuissite in Antwerpen.