1. OVER ROOFTOPTIGER


  Rooftoptiger is een Antwerps artiestencollectief dat zowel artistieke als sociaal-artistieke projecten maakt. Rooftoptiger ontstond uit een afsplitsing van het TimeCircus collectief. Hun werk heeft reeds nationale en internationale aandacht verworven.

  De projecten worden geïnitieerd door beeldend kunstenares en scenografe Sara Dandois. De meeste van de installaties worden gecreëerd in samenwerking met ontwerper en beeldend kunstenaar Bram Rombouts. Samen vormen zij de basisgroep van Rooftoptiger, ze zijn autodidactisch en sinds 2001 creëren zij hun artistiek werk gezamenlijk. Als een complementair duo.

  De crew van Rooftoptiger is een steeds wisselend gezelschap van artiesten, performers, poëten en begiftigde ambachtslui. Ze gebruiken gerecycleerde materialen om hun ingenieuze en unieke kinetische installaties te verwezenlijken.

  "We zijn trots om te werken met gevonden of reeds gebruikte materialen en de publieke ruimte zien we als een speelplaats. We proberen zoveel mogelijk te werken met materialen die we in de omgeving van de woon-werkplek vinden."

  De installaties zijn ‘utopisch’ geïnspireerde bouwsels en dragen een kritische beschouwing rond actuele thema’s in zich. Het zijn verwonderlijke, mobiele, locatie specifieke scenografieën waarin de afstand tussen de maker en het zogenoemde ‘publiek’ wordt weggeveegd en de intense ontmoeting tussen beiden centraal staat. We zouden kunnen stellen dat de machine of de installatie de protagonist is,  het publiek de antagonist en de performers de lijm tussen de beiden.

  De installatie is vaak het beginpunt van een performance. Rooftoptiger speelt hiermee met de frictie tussen beeldende kunst en performance en probeert de wetmatigheden van beide disciplines te vermengen of te herscheppen.

  Ontembaar als een tijger in een stads-jungle met daken als nesten.

  Wij zijn Rooftoptiger!