1. (c) SIege Dehing

    (c) SIege Dehing

    Vicina Atlas van Buurtinitiatieven

    De Atlas van buurtinitiatieven van Vicinia biedt een overzicht van verschillende voorbeelden van solidaire en samenwerkende buurten in België. Vicinia richt zich op buurten en speciļ¬ek op de capaciteiten, de kansen en sociale dynamieken die men er tegenkomt. De kracht van een buurt ligt in de capaciteit van haar inwoners en haar verenigingsleven om in te spelen op lokale mogelijkheden die een reeks problemen kunnen oplossen waarmee ze geconfronteerd worden. Het is dankzij deze samenwerking dat een gevoel van samenhorigheid groeit en dat de buurten zich aanpassen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van hun inwoners.    Dat den DAM een topwijk is, wisten we al. Zo werd Archipel opgenomen als een van de voorbeelden in de Atlas van Buurtinitiatieven: bekijk de Atlas hier