1. (c)Marcel van Kammen

  (c)Marcel van Kammen

  (c)Marcel van Kammen

  (c)Marcel van Kammen

  (c)Marcel van Kammen

  (c)Marcel van Kammen

  • 1

   (c)Marcel van Kammen

  • 2
  • 3

   (c)Marcel van Kammen

  • 4

   (c)Marcel van Kammen

  DREAMBYLD (2020)

  Stel, je mag dromen over de toekomst van het landschap. Hoe zou jouw droombeeld er dan uit zien?

  Deze vraag werd voorgelegd aan 25 bewoners uit de voormalige gemeente Baarderadeel (Friesland). Omdat het lokale burgercollectief Kening fan 'e Greide dit participatief wou aanpakken, riepen ze de hulp in van Rooftoptiger.

  Gebaseerd op de eeuwenoude knowhow van de Aboriginals werd een legende uitgewerkt die kon dienen als basis. Met behulp van een pakket-met-handleiding konden de deelnemers tijdens volle corona-quarantaine alsnog van thuis uit toewerken naar een concrete mindmap. Ook konden ze elk een weckpot vullen met natuurlijke materialen die symbool stonden voor dat wat ze wilden bewaren voor de toekomst. Zo werd onder andere water, grond en kruidenrijk grasland geconserveerd.

  Al deze dromen - van boer tot burger en van wetenschapper tot kunstenaar - hebben geleid naar één gemeenschappelijk Droombeeld/Dreambyld, een collectief kunstwerk met 'natuurinclusief' en 'circulair' als kernwoorden: "It Weefsel fan Libben en Gelok". Deze dromenvanger zal de toekomst van het landschap en zijn bewoners beschermen door rekening te houden met herstel en behoud van de biodiversiteit. Het is geïnspireerd op het water dat altijd zijn weg vindt in het landschap en op het mozaïek van verkaveling en de waarden en dromen over datzelfde landschap, telkens vertrekkende van de basis: een gezonde bodem.


  >> Vind hier meer informatie over het verdere verloop van dit prachtige participatieve en circulaire project.  CREDITS

  Concept Kening i.s.m. Rooftoptiger
  Uitwerking Kening en Natuerkoöperaasje Baarderadiel
  Met de steun van provincie Fryslân (NDL)


  VOORBIJ

  ma 30 nov - don 3 dec 2020 "It Weefsel fan Libben en Gelok" | bezichtigen van alle dromen in Phlox, Húns