1. IN HET KORT

  Rooftoptiger is een co-creatief kunstenaarscollectief dat utopisch geïnspireerde installaties bouwt, als kritische beschouwing van hedendaagse thema’s. De installaties zijn verwonderlijke, mobiele locatie-specifieke scenografieën waarin de afstand tussen maker en publiek vervaagt en de intense ontmoeting tussen beiden centraal staat. De Rooftoptiger-installaties spelen in op de frictie tussen beeldende kunst en performance. Ze mixen of herinterpreteren de spelregels van beide disciplines.

   


  OVER ROOFTOPTIGER


  Rooftoptiger is een Antwerps kunstenaarscollectief dat zowel participatieve als performatieve installaties maakt in de publieke ruimte.

  De Machine of installatie vormt vaak het uitgangspunt van hun werk. Ze is de protagonist en draagt het concept en de visie uit.‘De Machine’ fungeert aldus als anti-machine. Ze produceert steeds andere ervaringen en emoties, werkt op menselijke kracht en prikkelt de zintuigen.

  De installaties zijn locatiespecifiek. Ze verleiden publiek, bewoners en bezoekers en dagen hen uit om actie te ondernemen als speelse en kritische ontwerpers van hun eigen buurt.

  Rooftoptiger werkt met recuperatiematerialen, gevonden in de omgeving van de tijdelijke werkplekken.

  De projecten groeien vanuit de drang naar autonomie, vrijheid, ontmoeting en wilde esthetiek. Ze stellen huidige maatschappelijke dynamieken in vraag.

  De crew van Rooftoptiger is een steeds wisselend gezelschap van artiesten, performers, poëten en begiftigde ambachtslui. Ze werken proces-georiënteerd en met de co-creatie van een grotere groep van mensen naar een performatief eindresultaat toe.

  De projecten worden geïnitieerd door Sara Dandois en Bram Rombouts, beide autodidact als beeldend kunstenaars en scenografen. Bram Rombouts focust meer op de technische uitwerking en vormgeving en Sara Dandois op het participatieve en performatieve luik.

  Rooftoptiger maakte nationaal en internationaal naam met hun fantastische, ingenieuze installaties en hun participatieve methodieken.

  In steden als jungles met daken als nesten vinden zij hun habitat.

  Gegrrroet

  Wij zijn Rooftoptigers!